Un compromís amb al venda de proximitat

Cimera sobre la restauració col·lectiva i la venda de proximitat

Tardor 2023 / Barcelona

Objectius

La cimera “Un compromís amb la venda de proximitat” pretén apropar a la societat en general i a totes les parts implicades en particular els beneficis que pot reportar l’aprovació de la nova llei de Contractes de Catalunya, que incidirà directament en el desenvolupament del Pla de Contractació Pública Alimentària de Catalunya.

La cimera “Un compromís amb la venda de proximitat” “ha de ser un incentiu abans i durant la tramitació de la dita llei, ja que els beneficis que es derivaran de la seva aplicació poden garantir, a llarg termini, la supervivència de bona part dels camperols catalans”. Si des de l’Administració es garanteix per llei que el 50% de l’oferta alimentària de caràcter públic sigui amb producte local, de temporada i de producció sostenible, es garantirà alhora que es puguin programar els cultius (i per tant també compres) i que es puguin pactar els preus.

Llegir més

Una planificació adequada dels cultius de temporada, ben dimensionada en funció de les necessitats de la restauració col·lectiva, afavorirà els productors locals, que “podran planificar la producció d’acord amb les directrius emanades de la mateixa demanda”. La planificació també té altres beneficis col·laterals a tenir en compte: diversificació de l’agricultura, suport als joves pagesos i desenvolupament d’una logística de transport més sostenible i coherent.

Si això passa, a més, es frenarà definitivament el malbaratament alimentari, ja que només es cultivarà allò que ja s’ha venut per endavant. Si les empreses de restauració col·lectiva aposten decididament per aquest nou model, estaran apostant també “per una alimentació saludable dels consumidors finals i també per la sostenibilitat econòmica del territori”.

La cimera “Un compromís amb la venda de proximitat” està estretament lligada al desenvolupament del projecte Llotges de Productes de Proximitat, una nova eina de compra de productes de proximitat pensada pels menjadors de les col·lectivitats que han creat l’Institut del Patrimoni Culinari Català (IPCC) i la Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya (FEPVPC) que, a més, compta amb el suport de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya i la PIMEC.

El projecte Llotges de Productes de Proximitat s’engloba dins del Pla Estratègic d’Alimentació de Catalunya 2021-2026 que té com a un dels seus objectius estratègics “aconseguir que el 50% de l’oferta alimentària de caràcter públic sigui amb producte local, de temporada i de producció sostenible”. El projecte de les Llotges també es pot beneficiar del Pla de Contractació Pública Agroalimentària impulsat pel govern català, l’objectiu del qual és garantir que a tots els centres de caràcter públic (escoles, universitats, residències, centres d’acollida, presons, etc.), es consumeixin majoritàriament productes frescos, de temporada, de proximitat, de producció ecològica, integrada o de qualitat diferencial.

 

Organitzadors

Diàlegs / Tallers

 

Objectiu dels Diàlegs / Tallers

Els Diàlegs són una peça clau del procés de la cimera i una forma important de participació ciutadana. Qualsevol persona interessada en la venda de proximitat pot participar en un Diàleg a la Cimera “Un compromís amb la venda de proximitat”.

Llegir més

Els Diàlegs cerquen solucions sostenibles per enfortir els sistemes alimentaris locals i donar una sortida justa a una producció agrícola i ramadera mitjançant les Llotges de Productes de Proximitat, una nova eina de compra de productes de proximitat pensada per als menjadors de les col·lectivitats.

Totes les parts interessades en la venda de productes de proximitat, la seva distribució i la seva implementació efectiva (amb un preu just i pactat) en els menjadors de les col·lectivitats, grans i petites, poden aportar el seu gra de sorra mitjançant els Diàlegs. Parlem d’agricultors, ramaders i altres productors, però també de l’administració (autonòmica, provincial, comarcal i local), de líders empresarials del món de la restauració col·lectiva i de la comunitat educativa (mestres, empresaris, ampas, etc.), entre d’altres.

Tot aquest ampli ventall de parts interessades, poden garantir que els seus Diàlegs identifiquin les maneres més efectives de fer que els productes de proximitat que produïm en el nostre país arribin on han d’arribar garantint a les noves generacions el foment del sector primari local i els petits productors, garantint una alimentació més saludable i millor de les persones, garantint una millora en la qualitat dels serveis dels menjadors de les col·lectivitats, i reduint de forma efectiva la petjada de carboni.

El més important és que els Diàlegs brinden als ciutadans de tot el país l’oportunitat de contribuir directament a l’ambiciosa visió i als objectius de la cimera.

Tallers previs a la participació en els Diàlegs

Els Diàlegs poden adoptar moltes formes diferents, des d’un seminari web fins a una reunió o una trobada informal dels membres d’una comunitat. L’àmplia gamma de parts interessades en la venda de productes de proximitat i la seva distribució a les col·lectivitats contribueixen a garantir que el cadascun dels Diàlegs identifiqui les fórmules més eficaces per aconseguir l’èxit de tot el procés. La forma més idònia per garantir una anàlisi acurada de cada situació és la realització de Tallers previs als Diàlegs. 

Els participants dels Tallers poden incloure persones que amb la seva feina contribueixen a alimentar una població (agricultors, empreses de restauració col·lectiva, administracions, etc.); persones que treballen en sectors que defineixen els sistemes alimentaris (com els serveis logístics o de transport); i persones que desenvolupen treballs que afecten a altres facetes dels sistemes alimentaris (com els recursos naturals, el medi ambient, la cultura, els coneixements del territori, el comerç i molts més). 

Alguns Tallers es realitzaran emprant el Business Origami, una eina de disseny que s’utilitza per crear models de serveis, processos o sistemes en un context de co-creació. Per això requereix la participació de persones amb diferents antecedents, experiències, coneixements i interessos per desenvolupar conjuntament un prototip d’un servei.

El Business Origami és una activitat durant la qual els participants creen esquemes visuals que representen les interaccions entre els diversos actors, objectes i ubicacions que s’identifiquen com a components d’un servei o producte. És una eina molt útil per descriure serveis complexos constituïts per una elevada diversitat d’actors que realitzen diferents tipus de transaccions entre tots ells.

La informació recollida en els Tallers s’analitzarà amb el Business Canvas, una eina de gestió estratègica que permet desenvolupar models de negoci ja existents i esbossar-ne de nous, amb independència del sector (Osterwalder A., Pigneur Y. and Alan Smith, Business Model Generation, self published, 2010). És una eina que no cerca l’exhaustivitat, sinó la síntesi; precisament, és en aquest aspecte, la focalització en aquells elements realment essencials, on radica la seva utilitat.

L’altra eina d’anàlisi que utilitzarem en els Tallers és el model de Les Cinc Forces de Porter, una eina de reflexió estratègica creada per Michael Porter per analitzar les forces competitives dins d’una indústria. Proporciona un enfocament sistemàtic per comprendre i valorar quina és la dinàmica d’una indústria o mercat en particular. No només permet valorar el moment present sinó també valorar l’impacte en un futur que diferents forces de canvi poden tenir dins d’un sector, que en el nostre cas són les col·lectivitats. 

Els resultats (aportacions) dels Diàlegs / Tallers serviran per preparar la reunió prèvia a la Cimera i de la mateixa Cimera, que iniciarà el seu camí amb valuoses aportacions i anàlisis.

L’èxit de la Cimera depèn del compromís dels ciutadans i de tots els actors implicats i d’una gran varietat de punts de vista i sectors. I l’èxit d’un Diàleg de la cimera depèn principalment dels participants i de les maneres en què interactuïn entre ells. Ho aconsegueixen mitjançant intercanvis, en grups de discussió.

Principis rectors dels grups de discussió
 • Incloure actors diversos de la totalitat de les parts implicades en tot el procés de la venda de productes de proximitat mitjançant les Llotges a les col·lectivitats.
 • Discutir les visions a llarg termini del futur de la venda de proximitat.
 • Fomentar l’intercanvi de reflexions, aprofitant el coneixement, l’experiència i la saviesa dels participants.
 • Reflectir el consens i la divergència que sorgeix entre els participants.
 • Identificar les prioritats d’actuació en el context de les realitats actuals.
L'enfocament de Diàlegs / Tallers ha de permetre als participants...
 • Escoltar-se els uns als altres.
 • Acceptar perspectives diverses.
 • Buscar noves connexions.
 • Explorar tant la sinergia com la divergència.
 • Col·laborar per identificar línies d’acció prometedores.
 • Debatre l’impacte potencial de les diferents estratègies.
Ingredients clau per a l'èxit dels Diàlegs / Tallers
 • Selecció acurada dels participants
 • Bona mida del grup (els grups de debat de 6 a 12 persones són els recomanats)
 • Temes de discussió (positius, amb visió de futur i sense defugir temes complexos)
 • Líders de debat eficaços (garanteixen que s’escolti a tots els membres del grup i que es tractin de forma constructiva les qüestions conflictives)
 • Logística fiable (els participants han de tenir tota la informació pertinent per endavant i han de poder-se unir fàcilment als debats, tant si la reunió se celebra en línia com en persona)
 • Un marc estimulant per a la reunió (els discursos d’obertura i clausura, breus i impactants, poden proporcionar el context polític i estratègic i marcar el to dels debats constructius)
 • Una síntesi precisa (els coordinadors han de preparar una síntesi posterior al Diàleg que recopili no només el que s’ha dit, sinó també el clima i l’essència de la conversa)

Tallers 1 i 2

Els Tallers Business Origami

L’objectiu dels dos Tallers Business Origami que es varen portar a terme va ser definir una versió molt preliminar de tot l’ecosistema operatiu de les Llotges. Per ecosistema cal entendre identificar quins eren els perfils i els recursos necessaris perquè les Llotges funcionessin desplegant tot el seu potencial durant un dia a dia qualsevol.

Tallers 3 i 4

En aquest dos Tallers s’analitza l’actual model de negoci de les empreses que gestionen cuines de menjadors escolars (fins a 12.000 alumnes), i els factors que poden desencadenar un canvi d’aquest model, entre els quals hi ha el projecte “Llotges de Productes de Proximitat”.

Taller 5 i 6

Els Diàlegs són una peça clau del procés de la cimera i una forma important de participació ciutadana. Qualsevol persona interessada en la venda de proximitat pot convocar un Diàleg a la Cimera “Un compromís amb la venda de proximitat”.

Taller 7 i 8

Els Diàlegs són una peça clau del procés de la cimera i una forma important de participació ciutadana. Qualsevol persona interessada en la venda de proximitat pot convocar un Diàleg a la Cimera “Un compromís amb la venda de proximitat”.

Coordinació de la Cimera

Institut del Patrimoni Culinari Català (IPCC)

Josep Bernabeu

648 15 06 60

gastromercat@mediterrani.org

Patrocinadors